Set Full ITEM +15

 

Phòng Thủ: 335

Độ Bền: [255/255]

Lực chống đỡ: 166

Cấp độ yêu cầu: 320

Sức mạnh yêu cầu: 998

Nhanh nhen yêu cầu: 402

 

Giảm Sát Thương +7%

 

May mắn (Tỉ lệ thành công Ngọc Tâm Linh + 25%))

May mắn (Tỉ lệ gây sát thương tối đa + 5%)

Gia tăng Lượng HP lên + 4%

Gia tăng Lượng mana lên +4%

Giảm sức sát thương +4%

Phản hồi +5% lực tấn công

Khả năng tránh đòn +10%

Tăng lượng Zen rơi ra +30%

 

Gia Tăng lượng máu + 200.000

Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 50%

Loại bỏ khả năng phòng ngự của đối phương 50%

Gia tăng sức sát thương 50%

Gia tăng sát thương hoàn hảo +50

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu + 255

Gia tăng sức sát thương cho vũ khí 2 tay + 20%

Gia Tăng Phòng Thủ Của Khiên 50%

 

TRANG BỊ ĐỦ 5 MÓN KÍCH HOẠT SET THẦN

Vũ Khí Hoàn Hảo Excelente Sword +15

Lực 1 tay: 743 ~ 1183

Tốc độ tấn công: 55

Độ bền: [255/255]

Cấp độ yêu cầu: 320

Sức mạnh yêu cầu: 1975

Nhanh nhẹn yêu cầu: 2900

 

Bỏ Qua Phòng Thủ SD+10

 

Tuyệt chiêu Chém xoáy (Mana: 9)

May mắn (Tỉ lệ thành công Ngọc Tâm Linh + 25%)

May mắn (Tỉ lệ gây sát thương tối đa + 5%)

Sức đánh tăng + 28

Tăng tỉ lệ sát thương hoàn hảo + 10%

Gia tăng sức tấn công +cấp độ/20

Gia tăng sức sát thương +2%

Gia tăng tốc độ khi tấn công +7

Phục hồi HP khi giết quái vật +HP/8

Phục hồi Mana khi giết quái vật +Mana/8

 

Gia Tăng lượng máu + 200.000

Gia tăng khả năng tấn công + 100

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu + 100

Sức sát thương phép thuật + 100%

Gia tăng sức sát thương 100%

Gia tăng sức phòng thủ của khiên 100%

Loại bỏ khả năng phòng ngự của đối phương 50%

 

TRANG BỊ ĐỦ 4 MÓN KÍCH HOẠT SET THẦN

Vũ Khí Hoàn Hảo Excelente Staff +15

Lực 1 tay: 684~ 1120

Tốc độ tấn công: 55

Độ bền: [255/255]

Cấp độ yêu cầu: 320

Sức mạnh yêu cầu: 679

Tăng 204% phép thuật

 

Bỏ Qua Phòng Thủ SD+10

 

May mắn (Tỉ lệ thành công Ngọc Tâm Linh + 25%)

May mắn (Tỉ lệ gây sát thương tối đa + 5%)

Sức đánh tăng + 28

Tăng tỉ lệ sát thương hoàn hảo + 10%

Gia tăng sức tấn công +cấp độ/20

Gia tăng sức sát thương +2%

Gia tăng tốc độ khi tấn công +7

Phục hồi HP khi giết quái vật +HP/8

Phục hồi Mana khi giết quái vật +Mana/8

 

Gia Tăng lượng máu + 200.000

Gia tăng khả năng tấn công + 100

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu + 100

Sức sát thương phép thuật + 100%

Gia tăng sức sát thương 100%

Gia tăng sức phòng thủ của khiên 100%

Loại bỏ khả năng phòng ngự của đối phương 50%

 

TRANG BỊ ĐỦ 4 MÓN KÍCH HOẠT SET THẦN

Khiên Hoàn Hảo Excelente +15

Lực chống đỡ: 515

Tỉ lệ chống đỡ: 33

Độ bền: [255/255]

Cấp độ yêu cầu: 4070

Sức mạnh yêu cầu: 4070

 

Giảm Sát Thương +7%

 

Tuyệt chiêu phòng thủ (Mana: 30)

May mắn (Tỉ lệ thành công Ngọc Tâm Linh + 25%)

May mắn (Tỉ lệ gây sát thương tối đa + 5%)

Gia tăng Lượng HP lên + 4%

Gia tăng Lượng mana lên +4%

Giảm sức sát thương +4%

Phản hồi +5% lực tấn công

Khả năng tránh đòn +10%

Tăng lượng Zen rơi ra +30%

 

KHIÊN KHÔNG CÓ TRANG BỊ SET THẦN

Vũ Khí Hoàn Hảo Excelente Mace +15

Lực 1 tay: 684~ 1120

Tốc độ tấn công: 55

Độ bền: [255/255]

Cấp độ yêu cầu: 320

Sức mạnh yêu cầu: 679

Tăng sức tấn công Pet lên 165%

 

Bỏ Qua Phòng Thủ SD+10

 

Tuyệt chiêu Sóng âm (Mana: 10)

May mắn (Tỉ lệ thành công Ngọc Tâm Linh + 25%)

May mắn (Tỉ lệ gây sát thương tối đa + 5%)

Sức đánh tăng + 28

Tăng tỉ lệ sát thương hoàn hảo + 10%

Gia tăng sức tấn công +cấp độ/20

Gia tăng sức sát thương +2%

Gia tăng tốc độ khi tấn công +7

Phục hồi HP khi giết quái vật +HP/8

Phục hồi Mana khi giết quái vật +Mana/8

 

Gia Tăng lượng máu + 200.000

Gia tăng khả năng tấn công + 100

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu + 100

Sức sát thương phép thuật + 100%

Gia tăng sức sát thương 100%

Gia tăng sức phòng thủ của khiên 100%

Loại bỏ khả năng phòng ngự của đối phương 50%

 

TRANG BỊ ĐỦ 4 MÓN KÍCH HOẠT SET THẦN

<

Vũ Khí Hoàn Hảo Excelente Cung +15

Lực 2 tay: 581~915

Tốc độ tấn công: 55

Độ bền: [255/255]

Cấp độ yêu cầu: 320

Sức mạnh yêu cầu: 161

Nhanh nhẹn yêu cầu: 774

 

Bỏ Qua Phòng Thủ SD+10

 

Tuyệt chiêu liên hoàn (Mana: 5)

May mắn (Tỉ lệ thành công Ngọc Tâm Linh + 25%)

May mắn (Tỉ lệ gây sát thương tối đa + 5%)

Sức đánh tăng + 28

Tăng tỉ lệ sát thương hoàn hảo + 10%

Gia tăng sức tấn công +cấp độ/20

Gia tăng sức sát thương +2%

Gia tăng tốc độ khi tấn công +7

Phục hồi HP khi giết quái vật +HP/8

Phục hồi Mana khi giết quái vật +Mana/8

 

Gia Tăng lượng máu + 200.000

Gia tăng khả năng tấn công + 100

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu + 100

Sức sát thương phép thuật + 100%

Gia tăng sức sát thương 100%

Gia tăng sức phòng thủ của khiên 100%

Loại bỏ khả năng phòng ngự của đối phương 50%

 

Siêu Wing +15

 

Lực chống đỡ: 166

Tăng 69% sức sát thương

Hấp thụ 69% sức sát thương

Tăng tốc độ chi chuyển

Độ bền: [255/255]

Cấp độ yêu cầu: 1

 

May mắn (Tỉ lệ thành công Ngọc Tâm Linh + 25%)

May mắn (Tỉ lệ gây sát thương tối đa + 5%)

15% cơ hội loại bỏ sức phòng thủ

15% Phản đòn khi cận chiến

15% Khả năng phục hồi hoàn toàn HP

15% khả năng phục hồi hoàn toàn nội lực

Sức đánh tăng + 28

Thú Cưỡi Custom

 

HP: 255

Durabilidade: [255/255]

Cấp độ yêu cầu: 28

 

Sở hữu thú cưỡi Custom tăng:

 

Tăng 200.000 máu

Tăng 40% Dame

Tăng 50% AttackSpeed

Có tỉ lệ 10% X2 Dame

Tăng 10% Crit Dame 40%

Tăng 40% Kinh Nghiệm Train

  • Blade Knight
  • Soul Master
  • Fairy Elf
  • Dark Lord
  • Summoner
  • Magic Gladiator